Start et prosjekt med oss

Kort om prosjekt og formål for regional verdiskapning

Skape grunnlag for Reelt og forpliktende samspill

Ved å skape muligheter for et samarbeid rundt et eksisterende og reelt problem i regionen, kan problemet bli sentral i verdiskapningen.

Utvikling av kapasitet for FoU og innovasjon

Kunnskap rundt egen region og hva som er relevant grunder kompetanse for de eksisterende mulighetene i regionen.

Utvikling av bedrifter og næringsmiljøer

Eksponering for reele problemer skaper muligheter for bedrifter og næring å oppstå for direkte og indirekte verdiskapning.

Samarbeid skole – næringsliv

Ved å skape broen mellom kompetanse, utdannelses institusjoner og næring vil det kunne stimulere til flere muligheter.

Kreativ metode

Intro til prosjektet

I et behov av mer innovative metoder i en tid der endringer skjer raskere enn. Med utgangspunkt i at en metode ikke fungerer dersom ikke alle involvert far et godt utbytte tilknyttet den målsetting en har, mot innsats og investering. Kort oppsummert burde de involvert i en denne type prosjekt alle sitte igjen med noe.

 

Vi er i stor tro på at for at en skal kunne stimulere til verdiskapning i en region. Så må en legge til rette og så frø. En kan ikke gjette seg frem til hvilke grunder kompetanse som er relevant, og lære opp et gitt antall mennesker som ønsker å starte bedrift. Vilje er viktig men det er ikke nok. 

 

For å få til noe må det vi kaller et frø plantes, ellers vil en raskt kunne falle av uten særlig suksess som grunder. Et frø er ikke annet enn et problem, å bli eksponert for eksisterende og reel problematikk næringsliv sitter på. Som har reel verdi å få løst. Det er her en kan få til et samarbeid med både de som har kompetanse, de som utvikler kompetanse og de som sitter med kompetansen for å løse problemet.

Skap verdi i din region

Det har aldri vært letere å skape kreative prosjekter i din region.

Innovasjon i offentlig verdiskapning

Les mer rundt dette i vår e- bok innovasjon i offentlig verdiskapning. Boken beskriver eksisterende problematikk og metoder for å innovere rundt offentlige verdiskapningen. Boken er lettlest, uten komplekse teoretiske sammenligninger. Og er laget for alle typer kompetanse skal kunne forstå innholdet.

Last ned vår e-bok gratis

Prosjektets formål for regional verdiskapning kort oppsummert.

Prosjektet mottar reelle og eksiterende problematikk fra næringsliv, kommune eller andre organisasjoner med målsetting om a finne løsninger på et reelt problem. En lav inngangsbillett til næring og organisasjoner involvert, og gode muligheter for deltakere. Dette bidrar i sterk grad til å få nye vinklinger pa problematikk, og øker i stor grad kompetanse hos deltakere. Videre er det flere formål med denne type prosjekt.

1. Skape reelt og forpliktende samspill.

Prosjektet tar utgangspunkt i reelle og eksisterende problemer. Når næringsliv, eller andre organisasjoner lufter en problemstillinger de ikke selv har en full løsning på. Kan gode ideer fra metoden være gode arenaer med en mulighet for a finne løsninger. Løsningene som blir funnet, er ideer andre sitter på. Folk som ofte har kompetanse og vilje til å utføre. Mulighetsrommet rundt dette skaper flere muligheter rundt et reelt og forpliktende samspill mellom kompetanse og næring. Og resultatene rundt kan bidra til samspill av reelt og forpliktende samarbeid rundt næring og institusjoner. Også potensiell ny næring som oppstår ved eksponering for eksisterende problemer i regionen.

 

2. Utvikling av bedrifter og næringsmiljø

Prosjektene er korte, kompakte og effektive. Løsninger som kommer frem i slike prosjekter er ofte gode ideer som over tid utvikles til løsninger. Løsningen er da langt ifra ferdig teknologi, eller en løsning som er klar til a tas i bruk. Løsninger som kommer frem under et prosjekt vil derfor være gode ideer kanskje ikke tenkt på før. Dette gir videre mulighets rom for deltakere a skape bedrifter tilknyttet sine ideer, mulighetene kan åpne seg for et reelt og forpliktende samspill med bedriften eller organisasjonen som eier problemet. Med videre støtte underveis i prosessen. Prosjekter som dette vil kunne bidra i sterk grad til a øke kompetansen i riktig retning hos de som deltar. Der erfaring med å jobbe med reelle problemer som en tjenesteyter, riktige metoder og verktøy å arbeide med, og starten på et riktig grunder tankesett. Dette er viktige elementer som kan stimulere til både kompetanse, vilje og ideer til å tilknytte seg eksisterende næring. Og kan bidra til motivasjon mot a realisere egne ideer, og starte næring mot verdiskapende og innovativ aktivitet.Prosjektet burde være tilknyttet relevant bedrift, nærings og grunder miljø generelt.  Noe som skal gi kort vei for gode ideer til a bli realisert, og muligheter for videre kompetanse for a realisere.

3. Utvikling av regionens kapasitet for FoU og Innovasjon

Denne type prosjekter er rettet mot å både tenke annerledes, og innovativt i metoden en jobber på tilknyttet formålene. Metoden har i seg selv potensiale til a øke kapasitet rundt FoU i kommunen og regionen. Metoden er også rettet mot a skape nytekning og innovasjon, ved a få de som er del av prosjektet til a tenke annerledes, både deltakere, utdannelses institusjoner, bedrifter og organisasjoner tilknyttet dette. Ved a gi mulighets rom for flere til a bidra, bruke kompetanse, utvikle kompetanse, og finne gode måter for alle å lære av det som blir utviklet. Løsningene i seg selv ved slike camper kan bidra til innovative løsninger og teknologi, og øke kapasitet for FoU og innovasjon.

4. Satsing på grundere og entreprenørskap

Denne type prosjekter skal kunne bidra til a bade generere gode ideer, som det også er kort vei til et marked med. Dette spesielt dersom næringen ønsker å ta i bruk de ideene som kommer frem, noe som gir direkte muligheter til å arbeid på nye ideer, eller a starte næring tilknyttet det. Om det er en god løsning, ønsker ofte bedriften som har problemet a tilknytte seg de som har løsningen. Kompetansen som tilegnes underveis vil også bidra til en forståelse for hvordan en arbeider som grunder/ entreprenør, med reelle problemer. Dette gir ved siden av et grunnlag av kompetanse for a grunde egne ideer, ogsa andre sterke bidrag. Som hvor å starte, motivasjon og vilje og et nettverk for videre utvikling.

5. Samarbeid skole – næringsliv

Det er en kjent problematikk det a bygge broer mellom næring og institusjoner. Der noen av problemstillingene er at de som utvikler kompetanse, ikke alltid er oppdatert på kompetansebehov. Nye kompetansekrav i mange bransjer idag, er ofte også utdatert innen noen er ferdig med utdannelse. Utdannelses institusjoner har utfordringer med a lokalisere hvilke kompetanse som er relevant for arbeidsmarkedet. Noe som bidrar til utfordringer a forberede til hvordan a bruke kompetanse, utover hvordan a lære og bruke kunnskap. Utdannelses institusjoner i Norge har også liten eller ingen direkte bro til a skape muligheter, med reelle og praktiske erfaringsgrunnlag for flere. Traineeships, internships og reelt kompetanse økende erfaringsgrunnlag er ofte fraværende, utover det en klarer a skape selv. Denne type prosjekter kan bidra i stor grad som en bro mellom næring og skole, som en arena. Og kan skape muligheter for både deltakere til muligheter, og næring til ideer og kompetansebehov. Dette er nyttig både for en skole å kunne tilby erfaring, men også for a få tilbakemelding på hvilke kompetanse som etterspørres fra problemløsning.

7. Tydelig og målrettet markedsføring av regionen

Å skape mulighets rom vil i økende grad også kunne skape tilflyttere til områder som region. Prosjektet er også knyttet direkte til a finne løsninger innen regionens eksisterende utfordringer: Ved a presentere muligheter, skape ideer og næring tilknyttet denne type problematikk kan en skape private bedrifter som tydelig og målrettet markedsfører regionen som et attraktivt sted.

innovasjon

Ring OSS på +47 40609559

Set opp et møte med oss for å se hvordan vi kan hjelpe.

Vi tilbyr følgende planer

Et prosjekt vil gi mulighet for å bygge groer mellom kompetanse, næringen som bruker kompetanse og institusjoner som skaper kompetanse. Gjennom vår kreativ metode skaper vi et potensiale for at disse møtene skaper verdi. Vi ønsker at alle skal kunne ha mulighet til å forsøke metodene våre, vi har derfor laget tre forskjellige planer som alle omfatter samme metode bruk. Vår 3 dagers prosjektet er det det mest hensiktsmessige for de fleste, og det som gir mest verdi.

19 000 kr

Workshop

99 000 kr

Fullt Prosjekt

49 000
kr

Workshop

Ofte spurte spørsmål

Vi bruker vår egen utviklede kreative metode som tar utgangspunkt i å skape et startende endret tankesett mot å se løsninger. Metoden inkluderer at deltakere skal løse et eller flere eksisterende og reelle problemer det er mulighet å skape næring tilknyttet i regionen. Ofte er dette konkrete problemer bedrifter eller det offentlige sitter på. Som en løsning på noe helt konkret. Vi bruker våre metoder og workshops der deltakere selv utvikler løsninger til dette med sin kompetanse. Der en under prosjektet varighet jobber som en bedrift ville gjort for å løse problemene. Løsningene blir presentert siste dag. Dette skaper et mulighetsrom deltakere i samarbeid med den næringen som eier problemet, eller de mulighet en region har planer om.

Vi samarbeider med NAV rundt denne type prosjekter. Og har utført flere prosjekter for kommunale institusjoner og fylkeskommune. Det som er spennende med prosjektene er at ingen prosjekt er like, våre veiledere får unik kompetanse i møte med fire prosjekter. Prosjektene er designet for regionale planer for verdiskapning som er relevant per idag. Vi har også større private organisasjoner som eier annen problematikk på kundelisten.

Vi har god kunnskap rundt hva som skal til for å få en bedrift til opp å gå, og hvordan å løse problemer. Vi tilbyr også bedrifts veiledning og har større kunder som NITO egen bedrift med sine 90 000 medlemer på kundelisten over fast bedrifts veiledning. Om dette er interessant for din kommune også, kan vi tilby dette gjennom vår bookingsystem.

Det er altid spennende å se tilbake på hvordan ideer ble til. Innovasjonskontoreter drevet av flere partnere som også eier andre bedrifter og prosjekter som er tilknyttet grunderskap, organisasjonsutvikling og produkt utvikling. Det hele startet som en ønske om å tilby regionen der Innovasjonskontoret holder til i Vestfold bedre løsninger. Metodene ble designet og utviklet, og nå tilbyr Innovasjonskontoret samme løsninger som har hatt god suksess der det startet over hele landet.

Prosjektene har ulik pris som du ser ovenfor. I all hovedsak så er det fulle prosjektet produktet som beskrives. En workshop er en modul tilknyttet hovedprosjektet, og kan bestilles som tillegg for oppfølgning av eksisterende prosjekter. Det er fult mulig å bestille modulene alene også, da vil dette innhold vår kreative prosess. Den kreative prosessen er selve ide generering fasen i prosjektet. Modulen kan ofte ha hensikt om det allerede er eksisterende prosjekter som står fast og trenger et dytt i riktig retning.

Våre referanser

Referanse kommer
Hilary Leigh
Leder NAV
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer